การต่อเติมบ้านในกรณีใดบ้างที่ไม่ต้องขออนุญาต?

0
168

เจ้าของบ้านแต่ละหลังกว่า 80% มักที่จะต่อเติมบ้านออกมาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ต่อเติมหลังคาหน้าบ้าน สร้างรั้ว สร้างกำแพง และเพื่อน ๆ ทราบกันไหมเอ่ย ว่าการต่อเติมบางอย่างจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตก่อนถึงจะทำได้ หากกระทำโดยไม่ขออนุญาตอาจจะมีความผิดตามกฎหมาย แอดเชื่อว่ายังมีเจ้าของบ้านอีกหลาย ๆ ท่านยังไม่รู้

ต่อเติมบ้าน

หากต่อเติมบ้านโดยไม่ขออนุญาตผิดกฎหมายหรือไม่?

หากไม่ขออนุญาตจะผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร หากต่อเติมบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือต่อเติมแบบผิดไปจากแบบแปลนที่ยื่นขอไว้ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไม่ปรับเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5 กรณีที่ทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

กรณีที่ 1. การเพิ่มหรือลด เนื้อที่ของพื้นบ้านชั้นใดชั้นหนึ่ง ซึ่งรวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร และไม่มีการลดหรือเพิ่มจำนวนคานหรือเสาบ้าน ซึ่งในกรณีนี้หมายความว่าหากเกิน 5 ตารางเมตร จำเป็นจะต้องขออนุญาตก่อน หากไม่ขออนุญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร

กรณีที่ 2. การเปลี่ยนส่วนใด ๆ ภายในบ้าน ที่ไม่ใช่โครงสร้างของอาคารด้วยการใช้วัสดุเดิม หรือวัสดุชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ได้เพิ่มน้ำหนักให้โครงของอาการหรือบ้านเกิน 10 % หากเกิน 10% จำเป็นจะต้องขออนุญาต หากไม่ขออนุญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร

กรณีที่ 3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคาร ด้วยการใช้วัสดุ ขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิมไม่ขออนุญาตก็สามารถทำได้เลย และในทางตรงกันข้ามหากใช้วัสดุที่เปลี่ยนไปจากเดิมก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตก่อนค่อยทำได้

กรณีที่ 4. การเปลี่ยนหรือต่อเติม ลด เพิ่ม เนื้อที่ส่วนใด ๆ ก็ตามในบ้านที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นโครงสร้างอาคาร และไม่เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างเกิน 10% ของโครงสร้างอาคารเดิมในกรณีนี้ไม่ขออนุญาตก็สามารถทำได้เลย และในทางตรงกันข้ามหากเกิน 10% ของน้ำหนักเดิมจำเป็นจะต้องขออนุญาตก่อนค่อยทำได้

กรณีที่ 5. การลดหรือเพิ่มในส่วนของพื้นที่หลังคา รวมกันแล้วเนื้อที่ไม่เกิน 5 ตารางเมตร หากเกินจำเป็นต้องขออนุญาตก่อนหากไม่ขออนุญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร

ทั้ง 5 กรณีนี้เป็นกรณีที่สามารถต่อเติมได้เลย โดยไม่ขออนุญาต หากเพื่อน ๆ ท่านไหนกำลังมีแพลนที่จะทำบ้านหรือต่อเติมส่วนต่าง ๆ แอดแนะนำให้ศึกษาหาข้อมูลให้ดี ๆ ก่อนทำนะคะ เพราะในทางกฎหมายหากเราลงมือทำไปแล้ว แม้เราจะอ้างว่าไม่ทราบไม่รู้ ยังไงแล้วคุณก็จะมีความผิดอยู่ดี ดังนั้นเพื่อความชัวร์อย่าลืมทำความเข้าใจก่อนนะคะ

ครั้งต่อไปแอดจะนำสามาระความรู้อะไรมาให้เพื่อน ๆ ฝากเพื่อน ๆ ทุกคนรอติดตามด้วยนะคะ สาระดีๆ จาก เว็บนายช่าง – หนึ่งเดียวเรื่องช่าง ต้องเว็บนายช่าง