คอนกรีตถ้าหากผสมเอง บ้านจะแข็งแรงไหม?

0
119

ในปัจจุบันงานก่อสร้างบ้านและอาคารที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น นิยมใช้ผสมเสร็จเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในอีกหลาย ๆ เรื่องที่ทำให้เจ้าของบ้านจำเป็นต้องใช้ปูนที่ผสมเองหน้างาน เช่น ถนนหน้างานแคบทำให้รถปูนเข้าถึงลำบาก ดังนั้นวันนี้พวกเราเว็บนายช่างเลยจะมาพูดถึงเรื่องของการผสมปูนใช้เองว่าจะแข็งแรงมากน้อยแค่ไหน?

คอนกรีต

การผสมคอนกรีตใช้เองให้มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐาน

ก่อนที่เราจะลงมือผสมปูนใช้เอง เนื่องจากหลายกรณีที่ไม่สามารถสั่งซื้อปูนสำเร็จรูปมาใช้ได้ เช่น ถนนแคบ งบประมาณไม่เพียงพอ หรืออยู่ไกลจากสถานที่สั่งซื้อ วันนี้แอดจึงจะพาเพื่อน ๆ มาดูวิธีทำเองให้ได้ประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานกำหนดกันค่ะ

  1. คุณภาพของวัตถุดิบ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ
  • ปูนซีเมนต์ เป็นส่วนผสมที่ส่งผลต่อคอนกรีตอย่างมาก เพราะมีหลายประเภท ซึ่งแตกต่างกันในเรื่ององค์ประกอบทางเคมี ความละเอียดของผงปูนที่ยิ่งละเอียดมากก็ยิ่งรับกำลังอัดได้สูง
  • หิน ทราย ควรมีขนาดใหญ่ ผิวหยาบ มีเหลี่ยมมีมุม ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ต้องสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนอื่น ๆ
  • น้ำ ต้องใสสะอาด และหากมีส่วนผสมของเกลือคลอไรด์ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มกำลังด้วย

(สำหรับปูนซีเมนต์ หิน ทราย ควรกองเก็บในที่แห้ง ปราศจากความชื้น และควรระวังไม่ให้ถุงบรรจุฉีกขาด)

  1. ส่วนผสมและการผสม ควรชั่งตวงตามอัตราส่วนผสมที่ถูกต้องตามมาตรฐานและทำการผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างทั่วถึง โดยการใช้เสียบ หรือเครื่องผสมปูนเพื่อให้ปูนผสมกันได้อย่างทั่วถึง
  2. การควบคุมคุณภาพของปูนคอนกรีต ทั้งในเรื่องกำลังอัดที่ต้องเป็นไปตามที่กำหนด อุณหภูมิที่เหมาะสม ค่าการยุบตัว ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบ 
  3. กระบวนการหล่อเทปูน ในขณะที่มีการลำเลียงและเทลงในแบบ ล้วนมีความเสี่ยงเรื่องการเกิดฟองอากาศในเนื้อปูน ซึ่งมีผลต่อกำลังอัดของปูนที่ไม่สม่ำเสมอ ดังนั้น จึงควรเทปูนอย่างระมัดระวังโดยให้ปูนค่อย ๆ ไหลลงในแบบ ไม่เทจากที่สูง และหมั่นจี้ปูนรวมทั้งการเคาะที่แบบเพื่อไล่ฟองอากาศอย่างถูกวิธี เพื่อให้เนื้อปูนแน่นตัวและรับแรงได้เต็มที่
  4. การบ่ม ไปจนถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการแข็งตัวตามกำลังของปูน เนื่องจากน้ำเป็นส่วนผสมที่ทำให้ปูนแข็งตัวและรับแรงได้เต็มประสิทธิภาพ แต่ในกระบวนการผสม หล่อ เทปูนทำให้สูญเสียความชื้นจนเกิดการขาดน้ำ และส่งผลให้ผิวหน้าแตกร้าวได้ ดังนั้น จึงต้องทำการบ่มให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงเวลาที่ปูนแข็งตัวตามกำลัง ซึ่งทำได้หลายวิธี โดยวิธีง่าย ๆ ที่นิยมกันคือ การฉีดพรมด้วยน้ำเป็นประจำ และการหุ้มด้วยแผ่นพลาสติก