ชนิดของปูนคอนกรีต

0
207

ปูนคอนกรีตในปัจจุบัน มีให้เลือกใช้มากมายหลายชนิด ซึ่งปูนแต่ละชนิดก็มักจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม แต่จะมีปูนชนิดใดบ้างนั้นต้องตามแอดไปดูค่ะ 

ปูนคอนกรีต

ปูนคอนกรีตคืออะไร?

คือ วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยจะใช้ในการก่อสร้าง อาคาร และสาธารณูปโภค ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะปูนเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมทั้งด้านราคา และคุณสมบัติต่าง ๆ คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสม คือ วัสดุประสาน ได้แก่ ปูนซีเมนต์กับน้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต ผสมกับวัสดุผสม ได้แก่ หิน ทราย หรือกรวด ซึ่งน้ำและซีเมนต์จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกันในลักษณะที่เรียกว่าการไฮเดรชั่น เมื่อนำมาผสมกันจะคงสภาพเหลวอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง พอที่จะนำไปเทลงในแบบหล่อ ที่มีรูปร่างตามต้องการ หลังจากนั้นจะแปรสภาพเป็นของแข็ง มีความแข็งแรง และสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นตามอายุของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น โดยประมาณหลังจากแข็งตัวแล้ว 28 วัน ความแข็งแรงจะเริ่มคงที่มากขึ้น

ปูนคอนกรีตมีกี่ชนิด?

ปูนคอนกรีตสามารถแบ่งได้หลายประเภท เนื่องจากผงซีเมนต์ที่เป็นส่วนผสมหนึ่งของคอนกรีตได้ถูกผลิตขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ หรือประโยชน์ใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งทั่วไปมีถึง 5 ประเภท เรียกเป็นซีเมนต์ประเภทที่ 1, ประเภทที่ 2 จนถึงประเภทที่ 5 ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งชนิดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ไว้ 5 ประเภท คือ

  • ประเภทที่ 1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดธรรมดา หรือ Ordinary Portland Cement มักจะใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการกำลังอัดสูงเช่น อาคาร, ถนน, เขื่อน, สะพาน เป็นต้น โดยยี่ห้อที่นิยมใช้กันส่วนมาก คือ ตราช้าง, พญานาค, TPI
  • ประเภทที่ 2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทดัดแปลง หรือเรียกกันว่า Modified Portland Cement เหมาะสำหรับใช้กับงานคอนกรีตที่เกิดความร้อน ทนซัลเฟสได้ปานกลางมักใช้ในงานโครงสร้างสะพาน, ท่าเรือ ซึ่งปัจจุบันไม่มีผลิตในประเทศไทยนอกจากสั่งเข้ามาเท่านั้น
  • ประเภทที่ 3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว หรือที่เรียกกันว่า High Early Strength Portland Cement มักจะนำมาใช้กับงานที่ต้องการให้คอนกรีตรับแรงอัดได้เร็วแข่งกับเวลาสามารถถอดแบบได้เร็วกว่าปกติ แต่ยี่ห้อเหล่านี้ไม่ควรใช้กับโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น ตราเอราวัญ, พญานาค, TPI
  • ประเภทที่ 4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดความร้อนต่ำ หรือที่เรียกกันว่า Low-Heat Portland Cement เหมาะสำหรับงานคอนกรีตหลา (Mass Concrete) เช่น การสร้างเขื่อน เนื่องจากให้อุณภูมิของคอนกรีตต่ำกว่าชนิดอื่น ๆ ขณะแข็งตัว
  • ประเภทที่ 5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดทนซัลเฟตได้สูง หรือที่เรียกกันว่า Sulphate Resistance Portland Cement ให้กำลังอัดช้า และความร้อนต่ำกว่าประเภทที่ 1 เหมาะสำหรับโครงสร้างที่สัมผัสซัลเฟต เช่น โครงสร้างที่อยู่ใกล้ ทะเล แม่น้ำ ลำคลอง เป็นต้น

สาระดีๆจาก เว็บนายช่าง – หนึ่งเดียวเรื่องช่าง ต้องเว็บนายช่าง