ดินถมที่ชนิดไหนเหมาะกับบ้านเรา?

0
156

ก่อนสร้างบ้านแต่ละครั้ง แน่นอนค่ะว่าต้องทำการหาดินถมที่ เพื่อยกพื้นที่บริเวณที่จะสร้างบ้านให้สูงขึ้นกว่าถนน แต่การที่จะเลือกใช้ดินนั้น ไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะประสบความสำเร็จในการเลือกซื้อ เพราะบางทีอาจจะโดนหลอกขายดินได้ง่าย ๆ ซึ่งวันนี้เว็บนายช่าง – หนึ่งเดียวเรื่องช่าง ต้องเว็บนายช่าง ก็มีบทความดี ๆ เกี่ยวกับดินที่จะใช้ถมที่มาแนะนำกันค่ะ

ดินถมที่

1.ดินถมที่ดินเหนียว

ดินเหนียว คือ ดินที่มีเนื้อละเอียดสูง โดยมีคุณสมบัติทึบน้ำ เหนียว เมื่อให้น้ำในปริมาตรที่เหมาะสม จะสามารถนำมาปั้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ แต่เมื่อนำไปเผาจะแปรสภาพเป็นวัตถุแข็ง ไม่เปลี่ยนรูป ไม่เหมาะกับการถมที่สร้างบ้าน เพราะจะให้บดสร้างและขุดยาก แต่ที่เรามักจจะพบเห้นคนเอาดินถมที่อยู่บ่อยครั้งนั้น เนื่องจากดินเหนียวมีราคาที่ค่อนข้างถูก จึงเหมาะกับการถมที่ปลูกข้าวทำนา หรือสร้างกระท่อม เป็นต้น

2.ดินทราย

ดินทราย คือ ดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินทรายหรือดินทรายปนร่วนที่เกิดเป็นชั้นหนามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน บางพื้นที่มีความหนามากกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดินที่รองรับด้วยชั้นดานดินเหนียวดินร่วนหรือพบชั้นดานอินทรีย์ภายในความลึก 100 เซนติเมตรดินทรายพบทั่วไปในทุกภาคของประเทศ โดยปกติจะมีทรายอยู่ที่ประมาณ 70% ดินธรรมดา 30% จึงถูกเรียกว่าดินทรายในปัจจุบัน โดยดินทรายเหมาะที่จะได้เป็นดินถมที่สร้างบ้านมากที่สุด

3.ดินดาน หรือ ดินซีแลค

ดินดาน คือ ดินที่มีลักษณะเป็นดินที่แห้งและเป็นดินที่ผสมทราย แต่ทรายจะมีไม่เยอะจนเกินไป และนอกจากนี้ยังเป็นดินที่ไม่ละเอียดจนเกินไปสามารถบีบอัดได้ง่ายเวลาก่อสร้าง จึงเหมาะที่จะนำมาเป็นดินถมที่สร้างบ้าน ถมสร้างโรงงาน หรือถมไว้สร้างบ้านในโครงการมากที่สุด แต่ดินดานอาจจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงกว่าดินเหนียวและดินทราย แต่จริง ๆแล้วราคาของดินชนิดนี้จะอยู่ที่ราคากลาง ๆ ไม่แพงและไม่ถูกจนเกินไป แต่ราคาคุมค่าแน่นอนค่ะ 

4.ดินลูกรัง

ดินลูกรัง คือ ดินที่พบชั้นลูกรังชั้นกรวด ชั้นเศษหิน หรือชั้นหินพื้นในระดับตื้นกว่าประมาณ 50 เซนติเมตร จากผิวดิน โดยเนื้อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน หรือดินร่วนปนทรายอาจจะพบดินกรวดหินมนเล็ก หรือเศษหินปะปน จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช ดินลูกรังเป็นดิน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ซึ่งส่วนมากเรามักจะพบเห็นได้ตามถนนที่กำลังสร้างใหม่ ๆ หรือตามสถานที่ที่ต้องมีรถคันใหญ่ ๆ ผ่านอยู่บ่อยครั้ง