ถมดินสร้างบ้านควรมีความสูงเท่าไหร่?

0
270

การถมดินสร้างบ้านถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก เพราะจะมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ประวัติที่ดิน และผู้รับเหมามาเกี่ยวข้อง หากใครคิดที่จะสร้างบ้านจึงจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนที่จะทำการถมที่ดิน ดังนี้

ถมดินสร้างบ้าน

ถมดินสร้างบ้านควรมีความสูงเท่าไหร่ดี?

ก่อนคิดจะปลูกสร้างบ้าน สิ่งแรกที่จำเป็นจะต้องศึกษาก็คือเรื่องของกฎหมายสำหรับการถมที่ดิน หากไม่ทำการศึกษาอาจทำให้การถมที่ดินส่งผลกระทบไปสู่ที่ดินข้างเคียงของผู้อื่นให้เสียหายได้ และการที่จะถมที่สร้างบ้านควรมีความสูงเท่าไหร่ตามแอดไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

  1. หากเจ้าของที่ดินจำเป็นต้องทำการขุดดิน

ถ้าหากมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น และทำการขุดตามแบบที่เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นกำหนด

  1. หากพื้นที่ที่ขุดดินมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน 3 เมตร

ในกรณีที่อยู่ใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุด ต้องจัดการป้องกันดินทลายลงสู่พื้นที่ข้างเคียง

  1. การถมที่ดินสูงกว่าพื้นที่ใกล้เคียง

หากทำการถมดินสร้างบ้านโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ใกล้เคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง

ข้อกฎหมายควรรู้ก่อนสร้างบ้านใหม่บนที่ดินของตัวเอง

การถมที่ดิน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทราบไว้เพื่อป้องกันปัญหาหลังการถมดินสร้างบ้านด้วยการเช็กประวัติที่ดิน สิ่งต่อไปหลังจากรู้กฎหมายเบื้องต้นในการถมที่ดินแล้ว คือตรวจเช็กประวัติที่ดินที่ตัวเองกำลังสนใจหรือถือครองไว้อยู่ ซึ่งในแง่ของคนที่กำลังคิดจะซื้อที่ดินนั้น จำเป็นจะต้องตรวจเช็กประวัติที่ดินนั้น ๆ อีกด้วย

  • ตรวจสอบประวัติการเกิดอุทกภัย คือ ประวัติของการเกิดน้ำท่วมบนพื้นที่โดยพิจารณาจากการย้อนไปดูข่าวเก่า หรือสอบถามจากคนพื้นที่ เพื่อเช็กระดับสูงสุดที่น้ำเคยท่วมถึง รวมไปถึงเช็กระดับน้ำในท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อในเวลาต่อไปจะได้ไม่เกิดเหตุน้ำเข้าบ้านได้
  • เช็กระดับดินพื้นที่ดินบริเวณข้างเคียง และถนนหน้าบ้าน โดยส่วนใหญ่จะมักจะถมให้สูงกว่าถนนหน้าบ้านประมาณ 50 – 80 ซม. แต่จะอยู่ระดับที่ใกล้เคียงกับที่ดินเพื่อนบ้าน จะไม่นิยมถมที่ดินให้สูงเกินกว่านี้ เนื่องจากพื้นที่ระหว่างที่ดินของบ้านกับถนนสาธารณะจะมีความลาดชันมากเกินไป และอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมที่ดินข้างเคียงได้

เมื่อเรารู้วิถีการถมดินที่ดินเบื้องต้นแล้ว จะไม่ทำให้เกิดปัญหาภายหลัง แถมยังช่วยประหยัดงบในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านอันเป็นปัญหาที่เกิดจากดินทรุดตัวในอนาคตด้วย ดังนั้นก่อนจะสร้างบ้านนอกจากการศึกษาโครงสร้างตัวบ้าน กฎหมายอาคาร เรื่องของที่ดินก็เป็นส่วนสำคัญมากที่ไม่ควรมองข้ามเพราะเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการสร้างบ้าน