ปั๊มน้ำมีกี่ประเภทและทำหน้าที่อย่างไร?

0
160

ปั๊มน้ำ หรือเครื่องปั๊มที่เราชอบเรียกกันติดปากอยู่บ่อย ๆ ซึ่งแอดเชื่อว่าหลายบ้านต้องมีติดบ้านอย่างแน่นอน แต่ที่แอดจะนำมาพูดถึงนั่นก็คือ ประเภทและลักษณะการใช้งานของปั๊ม ซึ่งจะทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนั้นตามแอดไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

ปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำคืออะไร?

หรือ เครื่องมือที่ช่วยในการส่งน้ำ มี 2 ส่วน คือ หัวปั๊มและมอเตอร์ ซึ่งมอเตอร์ทำหน้าที่หมุนให้ตัวปั๊มเคลื่อนที่เพื่อผลักน้ำจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไปโดยแรงดันและปริมาณน้ำ ตามการออกแบบและประเภทที่เลือกใช้งาน 

ปั๊มน้ำสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

1.ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น

 • ปั๊มสำหรับระบบทำความเย็น ใช้ในการส่งน้ำ Water cooling
 • ปั๊มสำหรับอุตสาหกรรมเคมี ใช้สำหรับสูบน้ำที่มีปริมาณของเคมีปนอยู่
 • ปั๊มสำหรับเครื่องกรองน้ำ ใช้ในการผลักแรงดันน้ำเข้าไปที่ตัว filter หรือตัวกรองเพื่อทำให้น้ำสะอาดขึ้น เรียกว่า ระบบ RO (Reverse Osmosis)
 • ปั๊มสำหรับโรงงานผลิตอาหาร 
 • ปั๊มสำหรับโรงงานผลิตน้ำแข็ง
 • ปั๊มสำหรับโรงงานผลิตน้ำตาล 
 • ปั๊มสำหรับงานชลประทาน ใช้สำหรับส่งน้ำปริมาณมาก ๆ

2.ปั๊มน้ำในกลุ่มที่อยู่อาศัย แบ่งออกเป็น

 • ปั๊มสูบน้ำเก็บบนอาคาร (Transfer)
 • ปั๊มเสริมแรงดัน (Booster Pump)
 • ปั๊มดับเพลิง (Fire Pump) สำหรับอาคาร
 • ปั๊มจุ่ม

การเลือกปั๊มน้ำให้มีความเหมาะสม

เริ่มตั้งแต่ช่วงการออกแบบที่พักอาศัยหรืออาคาร ผู้ออกแบบงานระบบน้ำต้องสามารถเลือกปั๊มที่มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ควรเลือกปั๊มที่ตัวเล็กหรือใหญ่เกินไป เช่น ในบ้านหนึ่งหลัง เป็นที่พักอาศัยของคน 4-5 คน เราควรเลือกปั๊มที่สามารถให้น้ำเพียงพอสำหรับคน 4 -5 คน เราจะไม่เลือกปั๊มที่สำรองการใช้งานสำหรับ 10 คน เพราะมันใหญ่ไป และเราจะไม่เลือกปั๊มที่เล็กสำหรับการใช้งานแค่ 2 คน เพราะมันเล็กไป การเลือกปั๊มแบบนี้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะปั๊มไม่ได้ใหญ่เกินความจำเป็น ช่วงการทำงานของปั๊ม เรียกว่า curve pump จะมีจุดทำงานของปั๊มที่เป็นจุดต่ำที่สุด, มีจุดที่เป็นจุดกลาง  และมีจุดที่เป็นจุดสูงสุด เวลาเลือกปั๊ม ควรเลือกจุดที่เป็นจุดกลาง ซึ่งจะเป็นช่วงที่ปั๊มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Efficiency) แต่ถ้าเราเลือกปั๊มที่อยู่ในช่วงสูงที่สุด มอเตอร์จะมีโอกาสเสียหายเร็วมากเพราะช่วงทำงานหนัก และหากเราเลือกปั๊มที่อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุด มอเตอร์จะทำงานเพียงสั้น ๆ สลับกับการหยุดทำงานเป็นพัก ๆ จะโอกาสส่งผลให้มอเตอร์อายุการทำงานสั้นและเสียหายเร็วได้เช่นกัน

ลักษณะของน้ำ ต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะของปั๊ม น้ำสะอาดหรือไม่ มีตะกอนตะกรันหรือไม่ เป็นน้ำประปา หรือเป็นน้ำมีเคมีหรือไม่ เมื่อทราบลักษณะของน้ำแล้ว จะสามารถระบุวัสดุของปั๊มที่เหมาะสมได้

ที่มา เว็บนายช่าง – หนึ่งเดียวเรื่องช่าง ต้องเว็บนายช่าง