รู้จักทิศทางลมก่อนสร้างบ้าน

0
169

ก่อนสร้างบ้าน”ทิศทางลม” ถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะก่อนก่อนคุณจะเลือกซื้อบ้าน หรือสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองนั้น จะต้องมีการวางทิศบ้านหรือจัดบ้านโดยให้ความสำคัญกับทิศของลม เพราะหากบ้านวางถูกหลักทิศของลมแล้ว นอกจากจะทำให้บ้านเย็นแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานจากการต้องเปิดเครื่องปรับอากาศหรือเปิดพัดลมได้อีกด้วย

ทิศทางลม

ทิศทาง ลมคืออะไร?

คือ กระแสอากาศที่เคลื่อนที่พัดผ่านเข้ามาตามทิศทางต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ อีกเรื่องหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ในการใช้วางแปลนผังบ้านลงบนตำแหน่งของพื้นที่สำหรับปลูกสร้างบ้าน เพื่อให้บ้านหันไปในทิศทางที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและตำแหน่งที่ตั้ง

ทิศทาง ลมในแต่ละฤดู

ในแต่ละฤดูทิศทางของลมจะไม่เหมือนกัน และจะมีความแตกต่างกันออกไป  ดังนี้

 1. ฤดูร้อน (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม) ลมจะพัดมาทางทิศใต้ ถือว่าเป็นลมที่ดี ช่วยลดความร้อนของอากาศลงได้
 2. ฤดูฝน (เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน) ลมจะพัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ลมชนิดนี้เราเรียกว่า “ลมมรสุม”
 3. ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์) ลมจะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่เราเรียกกันว่า “ลมหนาว”

บ้านควรหันหน้าไปทางไหน ทิศทางลมถึงจะมีผลดีกับบ้าน

 1. การวางทิศบ้านให้หันไปทางทิศใต้ ถือเป็นทิศที่ดีเพราะเป็นทิศที่มีลมพัดเข้าบ้านตลอด จึงควรเปิดหน้าบ้านให้โล่งเพื่อดึงลมเข้าบ้านให้มากที่สุด รวมทั้งไม่ควรปลูกต้นไม้ใหญ่บังหน้าบ้าน เพราะจะเป็นการบังทิศ ทางลม 
 2. การวางทิศบ้านให้หันไปทางทิศทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิศของลมมรสุมที่ค่อนข้างแรง จึงควรปลูกต้นไม้ไว้ช่วยลดความแรงของลมได้ โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่มีรากแก้วเพื่อไม่ให้ต้นไม้ล้มได้ง่าย
 3. การวางทิศบ้านให้หันไปทางทิศเหนือ ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วหาวางทิศบ้านหันไปทางทิศเหนือ หลังบ้านควรจะมีภูเขา เพื่อช่วยลดความเร็วของลม โดยตำแหน่งภูเขาจะต้องอยู่ทางทิศเหนือ หรือตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช่วยบังลมหนาว
 4. การวางทิศบ้านให้หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะได้รับอิทธิพลของลมมากที่สุด หากในแง่ของการวางทิศบ้านให้ถูกทิศแล้ว ถือว่าทิศนี้รับลมได้ดีที่สุด 
 5. การวางทิศบ้านให้หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอีกหนึ่งทิศที่จะได้รับอิทธิพลจากลมหนาว ซึ่งในทางฮวงจุ้ยแล้วถือว่าเป็นทิศไม่ดี จะนำพาความเจ็บป่วยเข้ามาสู่คนในบ้านได้นั่นเอง

ข้อดี – ข้อเสียของทิศ ทางลมที่ส่งผลต่อตัวบ้าน

การที่เราอ่านทิศทางของลมให้ออก ถือเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้บ้านน่าอยู่ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งข้อดีและข้อเสียของทิศทางของลมที่ส่งผลโดยตรงต่อตัวบ้านมีดังนี้

ข้อดี

 • ประหยัดพลังงาน 
 • ยืดอายุการใช้งาน 
 • สนุกกับการจัดการพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ ภายในบ้าน

ข้อเสีย

หากตั้งทิศทางของบ้านในทิศทางรับกับลมมรสุมหรือได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม เมื่อเกิดพายุฝนลมฟ้ากระหน่ำ จะทำให้บ้านเกิดความเสียหายได้

สาระดีๆจาก เว็บนายช่าง – หนึ่งเดียวเรื่องช่าง ต้องเว็บนายช่าง