สาเหตุที่พื้นคอนกรีตต้องมีรอยต่อ?

0
158

แอดเคยสงสัยว่าทำไมตามพื้นถนนคอนกรีตถึงต้องมีรอยต่อ ทุกคนเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่า ทำไมตามพื้นถนนถึงต้องมีรอยต่อเป็นช่องหรือรอยเส้นยาว ๆ ตามถนน ทำไมถึงไม่ทำให้เรียบ ๆ วันนี้แอดจะพาทุกคนมาไขข้อสงสัยในข้อนี้กันค่ะ

คอนกรีต

รอยต่อของพื้นคอนกรีตคืออะไร?

ตามปกติของคอน กรีตหลังจากแข็งตัวแล้วจะเกิดการขยายตัวและหดตัว เนื่องจากความชื้นและอุณหภูมิ แต่โดยปกติแล้วปูนจะหดตัว ซึ่งทำให้เกิดรอยแตกร้าวของปูนในช่วงเริ่มต้น รอยแตกร้าวที่ไม่มีแบบแผนนอกจากทำให้ไม่สวยงามแล้วยังทำให้การบำรุงรักษาในภายหน้าเป็นไปได้ด้วยความยากอีกด้วย รอยแตกร้าวตามปกติจะไม่ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของปูน รอยต่อหรือก็คือรอยแตกที่ควบคุมให้เกิดขึ้นในบริเวณที่กำหนดซึ่งก็จะมีความเป็นระเบียบและสวยงามมากกว่าและยังบำรุงรักษาได้ง่ายมากกว่าอีกด้วย

ทำไมถึงต้องทำรอยต่อ

เราไม่สามารถป้องกันการเกิดรอยแตกในปูนคอน กรีตไว้ได้ทั้งหมดแต่สามารถควบคุมและทำให้เกิดน้อยที่สุดได้ด้วยการออกแบบรอยต่ออย่างถูกวิธี ซึ่งสาเหตุที่ปูนเกิดรอยแตกร้าวเกิดเนื่องจาก

 1. เนื่องจากปูนรับแรงดึงได้น้อยมากเมื่อเทียบกับแรงอัด ตามธรรมชาติแล้วปูนมีแนวโน้มที่จะเกิดการหดตัว ซึ่งจะทำให้เกิดการยึดรั้งเกิดขึ้น เมื่อแรงดึงที่เกิดขึ้นมีมากกว่ากำลังที่จะสามารถรับแรงดึงได้
 2. ในช่วงเริ่มต้นก่อนที่ปูนจะแห้งสนิท ส่วนใหญ่รอยแตกร้าวมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือจากการการหดตัวของปูน หลังจากน้ำระเหยออกไปแล้ว

รอยต่อทำกันอย่างไร

การทำรอยต่อจะต้องออกแบบอย่างถูกต้องและจะต้องก่อสร้างอย่างถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยแตกร้าวที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้

 1. รอยต่อควรทำที่ระยะห่างทุก ๆ 24 – 36 เท่า ของความหนาพื้น ตัวอย่างเช่น เทพื้นหนา 10 ซม. ระยะห่างในการทำรอยต่อควรทำทุก 3 เมตร 
 2. ควรทำแผ่นพื้นให้เป็นรูปทรงจัตุรัสจะดีที่สุด หากไม่สามารถทำได้ให้กำหนดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีอัตราส่วนด้านยาวไม่เกิน 1.5 เท่าของด้านกว้าง และหลีกเลี่ยงการทำพื้นรูปทรงตัวแอล
 3. ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่น เช่น ยางมะตอย, แผ่นใยสังเคราะห์, แผ่นโฟม หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน
 4. ทำการแยกโครงสร้างเสาออกจากพื้นที่จะเทคอน กรีตใหม่ด้วยการทำช่องเปิดรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือวงกลมรอบเสาเสียก่อน ซึ่งภายในช่องเปิดนั้นจะเทภายหลังจากพื้นที่เทก่อนหน้าซึ่งแข็งตัวแล้วเพื่อป้องกันการยึดรั้ง โดยช่องเปิดรูปทรงสี่เหลี่ยมนี้ควรทำทำมุมทแยง 45 องศา กับระนาบพื้น
 5. สำหรับในการทำรอยต่อเพื่อการหดตัว ความลึกขั้นต่ำของรอยต่อไม่ควรน้อยกว่า ¼ ของความหนาของพื้น แต่ไม่ควรน้อยกว่า 2.5 ซม.
 • ใช้แถบเส้นพลาสติกหรือไม้ฝังไว้ตลอดแนวระหว่างที่คอน กรีตยังหมาด ๆ อยู่แล้วดึงออกในภายหลัง 
 • การใช้เกรียงปาดร่องเพื่อทำรอยต่อ ส่วนใหญ่จะทำขณะแต่งผิวหน้าและปาดซ้ำอีกครั้งในภายหลังเพื่อให้มั่นใจว่าร่องที่เป็นรอยต่อยังคงลึกอยู่
 • การทำรอยต่อด้วยวิธีการตัดด้วยเลื่อย ควรทำภายในระยะเวลา 4 – 12 ชั่วโมงหลังจากปูนเริ่มแข็งตัว
 • การทำรอยต่อในลักษณะที่ทำก่อนที่คอน กรีตแข็งตัวนี้ ทั่วไปควรทำภายในระยะเวลา 1–4 ชั่วโมงหลังจากการแต่งผิวหน้าเสร็จ
 1. ความยากง่ายในระหว่างการตัดรอยต่อด้วยเลื่อยจะขึ้นอยู่กับกำลังอัดและลักษณะความแข็งแกร่งของหินและทรายที่ใช้ผสม