โครงหลังคาคืออะไร?

0
381

    เพื่อน ๆ สงสัยกันบ้างหรือไม่คะว่า หลังคา หรือโครงหลังคา ที่เราใช้เป็นที่กันแดดกันฝนกันอยู่ทุกวันนี้ ทำมาจากอะไร มีความแข็งมากน้อยแค่ไหน และต้องใช้งบประมาณเท่าใดถึงจะเป็นหลังคาที่ใช้มุงบ้านได้ทั้งหลัง

ครงหลังคา

โครงหลังคาคืออะไร?

    เป็นโครงสร้างที่คอยรับน้ำหนักจากวัสดุมุงหลังคา โดยทำหน้าที่เป็นฐานยึดหลังคา ไม่ให้หลังคาปลิว หรือหลุดออกจากตัวบ้าน ให้หลังคาอยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ความแข็งแรง ทนทานกับวัสดุมุงหลังคาอีกด้วย

ส่วนประกอบของโครงหลังคา

ต่อไปแอดจะพามาดูกับ ส่วนประกอบหลัก ๆของโครงหลังคามีอยู่ทั้งหมด 7 อย่าง มีดังนี้ค่ะ

  1. แป (Batten) แปหรือที่เราเรียกอีกอย่างว่าระแนง มีทั้งหมด 2 แบบ คือ แปแบบไม้และแปแบบเหล็ก ซึ่งมีลักษณะแบน ๆ ยาว ๆ มีหน้าที่เป็นคานรับน้ำหนักหรือรองรับแผ่นหลังคาบ้านอีกทีหนึ่ง ซึ่งแปส่วนใหญ่จะถูกยึดติดกับวัสดุมุงหลังคาเพื่อไม่ให้วัสดุมุงหลังคาหลุดออก
  2. จันทัน (Rafter) คือ ส่วนที่วางทับอเส(Stud Beam) และอกไก่(Ridge) มีหน้าที่รอบรับแป(Batten) หรือระแนงที่เราเรียกกัน โดยจันทัน(Rafter) จะช่วยให้แปหรือระแนงมีความแข็งแรง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  3. อกไก่ (Ridge) คือ วัสดุที่อยู่เชื่อมกันระหว่างอเส(Stud Beam) ซึ่งมีหน้าที่ยึดอเสเอาไว้ ไม่ลาดเอียง และหักงอไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ให้อเสตั้งตรงเพื่อยึดจันทันและแปหรือระแนงอีกทีหนึ่ง
  4. ดั้ง (King Post) คือ ชิ้นส่วนที่อยู่กึ่งกลางขื่อ และถูกอกไก่เชื่อมติดไว้ทั้ง 2 ข้างเพื่อไม่ให้ลาดเอียง ซึ่งดั้งมีหน้าที่รองรับน้ำหนักจากวัสดุมุงหลังคาลงมาที่แป(Batten) แป(Batten) ถูกถ่ายน้ำหนักลงมาที่จันทัน(Rafter)  จันทัน(Rafter) ถ่ายน้ำหนักลงมาที่อกไก่(Ridge)  และถูกส่งต่อลงมาที่ดั้ง(King Post) อีกทีหนึ่ง
  5. ขื่อ (Tie Beam) คือ ส่วนประกอบที่อยู่บนหัวเสา ถูกวางไว้ในทิศทางเดียวกับจันทัน(Rafter) ทำหน้าที่ยึดหัวเสาไว้เพื่อไม่ให้เอียงไปมา และมีหน้าที่รับน้ำหนักจากโครงหลังคาทั้งหมดเพื่อถ่ายเทลงสู่อเส(Stud Beam) อีกทีหนึ่ง
  6. อเส (Stud Beam) คือ คานชั้นบนสุดของบ้าน ทำหน้าที่ยึดเสาเพื่อให้โครงหลังคาแข็งแรง และถ่ายน้ำหนักจากโครงหลังคาลงสู่เสาอีกทีหนึ่ง
  7. เชิงชาย หรือปั้นลม คือ ไม้ที่นำมาปิดปลายชายคาของจันทัน(Rafter) ไว้ใช้ยึดจันทัน(Rafter) ให้เป็นแนวตรง และปิดไว้เพื่อความสวยงาม ไม่ให้เห็นจันทัน(Rafter) โผล่ออกมา

การที่จะมีบ้านให้สมบูรณ์แบบได้นั้น จะต้องทำการศึกษาแบบแปลนก่อน ว่าส่วนประกอบของโครงสร้างบ้านมีอะไรบ้าง ถ้าเพียงแต่จะสร้างไปโดยที่ไม่รู้โครงสร้างก็อาจจะทำให้บ้านพังลงได้ วันนี้แอดจึงนำบทความเรื่องโครงหลังคามาแนะนำ เพื่อที่เพื่อน ๆ จะได้นำไปศึกษาเพื่อสร้างบ้านต่อไป