4 เรื่องที่ควรรู้ก่อนสร้างบ้าน

0
191

อย่างที่เรารู้กันว่าก่อนสร้างบ้านนั้น ไม่เพียงแต่จะมีเงิน มีที่ให้สร้าง หรือไม่ว่าจะเป็น บ้าน หอพัก คอนโด หรืออาคารพาณิชย์ต่าง ๆ จะต้องมีกฎเกณฑ์ และขอบเขตในการสร้าง วันนี้เว็บนายช่างจะพามาดูการสร้างอาคารยังไงให้ไม่ผิดกฎหมาย

การรู้กฎหมายของอาคารก็เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก เมื่อเราได้แบบแปลนที่เราต้องการมาแล้ว เราจะต้องนำไปยื่นให้กับสถาปนิกตรวจทานดูก่อนว่าจะสามารถสร้างได้หรือไม่ ผิดกฎหมายตรงส่วนไหนหรือเปล่า

4 เรื่องที่ควรรู้ก่อนสร้างบ้าน

กฎหมายการสร้างอาคาร

1.สร้างบ้านชิดรั้วบ้านได้แต่ผนังบ้านรั้วต้องปิดทึบ

กรณีเพื่อนบ้านหรือตัวเองต่อเติมบ้านไปชิดกับกำแพงรั้วของเพื่อนบ้าน โดยที่ไม่เว้นระยะห่างนั้นคือผิดกฎหมาย อาจจะทำให้เราโดนฟ้องหรือโดนสั่งให้รื้อถอนบ้านแม้จะอยู่ในที่ดินของเราเอง เพราะตามกฎหมายอาคารแล้ว ผู้ต่อเติมต้องได้รับความยินยอมจากเพื่อนบ้านเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผนังบ้านจะต้องไม่มีหน้าต่าง ช่องลม หรือช่องแสงใด ๆ เป็นเด็ดขาด เพราะการทำหน้าต่างหรือช่องลมอาจจะทำให้ไปรบกวนเพื่อนบ้านจนเกิดปัญหากันได้นั่นเอง

2.ผนังบ้านที่มีประตูหน้าต่างต้องมีระยะห่างจากแนวรั้วอย่างน้อย 2 เมตร

ในกรณีต่อเติมหรือเริ่มสร้างอาคารนั้น ถ้าตัวบ้านหรืออาคารมีหน้าต่างหรือประตู ไม่ว่าจะเป็นชั้น 1 หรือชั้น 2 ตัวอาคารฝั่งนั้นต้องอยู่ห่างจากรั้วอย่างน้อย 2 เมตร หรือถ้าหากเป็นชั้น 3 ต้องอยู่ห่างจากรั้วอย่างน้อย 3 เมตร เพราะถ้าอาคารยิ่งสูงยิ่งเสี่ยงต่อการยุบของตัวอาคารและในบางครั้งถ้าเรามีอาคารถึง 3 ชั้นอาจจะทำให้อาคารที่เราสร้างไปบดบังส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านเพื่อนบ้านจนอาจจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้

3.จะสร้างแบบเต็มผืนที่ดินไม่ได้

ใช่อยู่ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของเรา ชื่อเราเป็นเจ้าของ แต่เราไม่สามารถสร้างให้เต็มพื้นที่ได้ เพราะกฎหมายบอกไว้ว่าขอบเขตของตัวอาคารต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 70% ของที่ดิน โดยตัวอาคารจะสร้างเอียงไปทางฝั่งไหนก็ได้ ไม่มีข้อบังคับ และอีก 30% ที่เหลือเราสามารถทำเป็นสวนหย่อมหรือปลูกต้น ดอกไม้ ผักสวนครัวไว้ทำกินก็ได้ ไม่ผิดกฎหมาย

4.สร้างล้ำเข้าไปในถนนสาธารณะไม่ได้

แน่นอนอยู่แล้วว่าไม่มีใครสามารถสร้างที่ให้ล้ำเข้ามาในที่สาธารณะได้ กฎหมายบอกไว้ว่า  ตัวบ้านต้องมีระยะห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตรโดยวัดจากกึ่งกลางถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ที่กฎหายให้ย่นระยะตัวอาคารเข้าไปนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถและคนใช้ถนน เพื่อที่จะได้ไม่เกิดการสูญเสียตามมา

และนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้คร่าวๆก่อนที่จะทำบ้านหรือสร้างอาคาร เพื่อที่จะได้ไม่ผิดกฎหมายและต้องทำการรื้อถอน ให้เสียเงิน เสียเวลาในภายหลัง